Krajský Informační Systém Sociálních Služeb Olomouckého kraje

Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje
Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji Krajská síť sociálních služeb
Dotační řízení Podpora vyrovnávací platby
MPSV Výkaznictví (import dat z MPSV) Dotační řízení obcí (vstup dat z dotací obcí)
Aplikace vznikla v rámci individuálního projektu „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00017 (květen 2014 - květen 2015), financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci realizace zakázky "Vznik KISSoS - Krajského Informačního Systému Sociálních Služeb, rozvoj a využití metody Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji, vznik Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji".