Krajská síť sociálních služeb Olomouckého kraje

Vítejte na stránkách Krajské sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

Aplikace vznikla v rámci realizace veřejné zakázky Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00017 (květen 2014 - květen 2015) a v rámci projektu realizace zakázky "Vznik KISSoS - Krajského informačního systému sociálních služeb, rozvoj a využití metody Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji".

Aplikace je určena pro všechny poskytovatele sociálních služeb působící na území Olomouckého kraje, pověřené osoby jednotlivých ORP a pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Přehled a podrobné informace o sociálních službách najdete v Elektronickém katalogu sociálních služeb, veřejně přístupném nástroji nástroji pro vyhledání služby pro potencionálho uživatele sociálních služeb, který se nachází na adrese http://katalog.kr-olomoucky.cz.

V případě, že vaše organizace a služba není dosud registrována v aplikaci KISSoS, o přístup do webové aplikace (http://kissos.kr-olomoucky.cz), modulu "Krajská síť sociálních služeb" požádá osoba oprávněná k jednání prostřednictvím emailu na adrese: sitovani@kr-olomoucky.cz, do emailu přiložte kopii dokladu o právní subjektivitě a opravnění jednat za žádající organizaci ve formátu pdf.

Pro přístup do aplikace prosím kontaktujte Mgr. Zuzanu Hrobařovou z Krajského úřadu Olomouckého kraje:

Tel.: 585 508 244

E-mail: z.hrobarova (zavináč) kr-olomoucky.cz

Informace o průběhu projektu naleznete na stránkách:

http://www.kr-olomoucky.cz/benchmarking-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-cl-424.html

Aplikace je optimalizována pro použití v prohlížečích Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome a Opera v aktuálních verzích a verzi aktuální -1, v nichž je pro tento server povoleno využití javascriptu, cookies a pop-up ("vyskakovacích") oken.